مرکز همایش های بین المللی حضرت امام خامنه ای
خانه
جستجو
پروژه مركز همايش هاي بين المللي اصفهان به عنوان طرح برتر پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد در سال 1393 انتخاب گرديد
پروژه مركز همايش هاي بين المللي اصفهان به عنوان طرح برتر پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد در سال 1393 انتخاب گرديد 1394/11/10
پروژه مركز همايش هاي بين المللي اصفهان به عنوان طرح برتر پنجمين كنفرانس ملي سازه و فولاد در سال 1393 انتخاب گرديد