مرکز همایش های بین المللی حضرت امام خامنه ای
خانه
جستجو
تاج الدين در بازديد از مركز همايش هاي بين المللي:
تاج الدين در بازديد از مركز همايش هاي بين المللي: نماينده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تقليل اعتبار مركز همايش ها در سال 91 گفت: دليل قانع كننده اي براي اين كاهش وجود ندارد.96/07/22

صبح ديروز شهردار اصفهان به همراه نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از پروژه مركز همايش هاي بين المللي اصفهان بازديد كردند و در جريان روند اجراي پروژه قرار گرفتند.

ناهيد تاج الدين در حاشيه بازديد از پروژه مركز همايش هاي بين المللي امام خامنه اي در گفتگو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: اين پروژه يكي از بزرگترين طرح هاي كلان شهر اصفهان است كه به پيگيري هاي زيادي براي ساخت نياز داشته و علت تاخير در ساخت اين پروژه شايد تعلل در اين پيگيري ها باشد.

وي افزود: طراحي اين پروژه در سال 89 و كلنگ زني هم در سال 90 انجام شده و پيش بيني مي شده تا در شهريور ماه 91 اين پروژه تكميل شود.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: البته 100 ميليارد تومان هم قرار بوده دولت به اين پروژه كمك كند كه متاسفانه اين رقم به 20 ميليارد تقليل يافت، اين درحالي است كه در سال 90 دولت شرايط مساعدي به لحاظ مالي داشته است.

تاج الدين با اشاره به قابليتي كه اين پروژه در جذب توريست دارد ابراز كرد: اين مركز و ساير پروژه هاي كلان اصفهان مانند نمايشگاه بين المللي پتانسيل خوبي براي جذب گردشگر دارند اما تخت جمشيدي شدن اين پروژه ها به اين رويه لطمه وارد مي كند.

وي افزود: بايد با تعامل و همكاريها اين چنين پروژه هايي را كه منفعتي كلان دارند را به سرعت اجرايي كنيم.

نماينده مردم اصفهان در مجلس با بيان اينكه در سال 91 و در لايحه بودجه دولت اعتباراتي براي اين پروژه در نظر گرفته شده بود گفت: اما متاسفانه با اعتراض برخي از نمايندگان جلوي تخصيص اين اعتبار به اين پروژه گرفته شد. با اين حال تنها 20 ميليارد تومان به اين پروژه تخصيص داده شد.

تاج الدين اضافه كرد: البته در ماه هاي گذشته پيگيري هايي براي تخصيص اعتبارات به اين پروژه انجام شد و ماحصل اين جلسات تصميم گيري براي ارائه 80 ميليارد تومان به پروژه مركز همايش ها و 150 ميليارد تومان هم براي قطار شهري بود.

وي افزود: اما به گفته دوستان، اين ارقام براي ارائه به ترتيب به 65 ميليارد براي مركز همايش ها و 15 ميليارد هم براي قطار شهري تقليل يافته است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به اينكه دليل تقليل اعتبار 100 ميلياردي به 20 ميليارد قانع كننده بوده يا موضوع اصفهان گريزي مطرح است گفت: به هر حال اين موضوع وجود دارد و دليل قانع كننده براي تقليل اين اعتبار مطرح نشده است. اما آنچه در اين ميان مهم است پيگيري براي ارائه اعتبارات است.

تاج الدين با بيان اينكه در زمان شهردار قبلي 80 ميليارد تومان از اعتبارات دولتي محقق شد بيان كرد: در حال حاضر هم 70 پيمانكار در اين مكان مشغول به كار هستند و 42 پيمانكار كارهاي خود را تحويل داده اند.

وي با ابراز اميدواري گفت: با همكاري ميان مديران استاني و نمايندگان مجلس اميد است كه اين پروژه به سرانجام برسد.

1396/07/22 تاریخ بروزرسانی :
23 تعداد بازدید :