مرکز همایش های بین المللی حضرت امام خامنه ای
خانه
جستجو
شهردار اصفهان خبر داد: پرداخت 80 درصد از بدهي هاي پروژه مركز همايش هاي بين المللي
شهردار اصفهان خبر داد: پرداخت 80 درصد از بدهي هاي پروژه مركز همايش هاي بين المللي شهردار اصفهان گفت: حدود 80 درصد از بدهي هاي پروژه مركز همايش هاي بين المللي اصفهان پرداخت، صورت وضعيت ها تاييد و مشكلات با پيمانكاران رفع شده است.

 قدرت الله نوروزي در جلسه هماهنگي اجراي پروژه مركز همايش‌هاي بين المللي اظهار كرد: سياست‌گذاري و پيگيري پروژه‌هاي بزرگ شهر اصفهان به صورت منظم هر 15 روز يكبار انجام مي‌شود و در جلسه امروز نيز مشكلات و موانع فرا روي پروژه مركز همايش‌ها بررسي شد.

وي تاكيد كرد: در اين جلسه مقرر شد شهرداري منطقه شش آزادسازي ورودي مركز همايش ها از سمت خيابان آبشار را در اولويت قرار دهد.

شهردار اصفهان اظهار اميدواري كرد: عمليات اجرايي مركز همايش هاي بين المللي تا 15 روز آينده سرعت گيرد و شاهد تحرك جدي در پيشرفت اين پروژه باشيم.

نوروزي ادامه داد: مديريت شهري بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در تكميل سالن اجلاس مصمم است و تاكنون جلسات متعددي با سرمايه گذاران و بخش خصوصي براي اين مهم برگزار كرده است.

تحرك پروژه در آينده نزديك

رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي شهر اصفهان در حاشيه اين جلسه اظهار كرد: مركز همايش هاي بين المللي ابر پروژه محسوب مي شود؛ اما در سال هاي گذشته دردي از اصفهان دوا نكرده است.

شيرين طغياني ادامه داد: بخشي از اين پروژه به بخش خصوصي واگذار شده است، اما بايد در اين زمينه گام هاي موثري برداشته شود و بخش خصوصي نيز فعال شود.

وي برگزاري جلسات منظم بررسي پروژه هاي شهر اصفهان را در پيشرفت مركز همايش هاي بين المللي مهم دانست و تصريح كرد: مديريت فعلي شهر اصفهان با پيگيري هاي انجام داده در حال حاضر اين پروژه را در نقطه خوبي قرار داده اما توجه نكردن به انتخاب ضرورت پروژه ها در سال هاي گذشته بايد درس عبرتي براي مديريت شهري شود.

رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي شهر با انتقاد از اينكه برخي از پروژه ها مسير توسعه شهر اصفهان را متوقف كرده است، اظهاركرد: مديريت شهري در سال هاي زيادي كار كارشناسي را به رسميت نمي شناخته است، اما مديريت فعلي شهري اين مهم را يك اصل اساسي براي توسعه شهر مي داند.

طغياني افزود: با تعيين مسئوليت‌ها و برگزاري جلسات منظم با حضور شهردار اصفهان در زمينه پروژه مركز همايش‌ها ظرف دو هفته آينده شاهد تحرك در عمليات اجرايي پروژه مركز همايش ها خواهيم بود

1397/05/21
92